søndag 2. juni 2013

1. juni og årets siste bilder fra tiurleiken.

Svarten er på plass og har brukket ei halefjær

En ungtiur passerer plassen til Svarten.

Flaksehopping forteller at det sitter røy i trærne som den vil ha ned. Antall bilder denne dagen forteller om en stor aktivitet på leiken.

Dagen etter er det fremdeles stor aktivitet på leiken (25.mai). Tiltingen av halevifta forteller at det er ei røy eller flere i den retningen den har halevifta.

Det siste bildet av Svarten er den 28. mai.