torsdag 9. mai 2013

1. mai 2013 Viltkamera

I de årene det er snø på leiken velger tiuren å spille på snøflekker. Her har den nye sjefen samlet 5 røy. Sjefen skimtes så vidt i bakgrunnen.

Det er tydelig at mye av aktiviteten foregår til venstre for denne plassen. Der fant jeg mye røymøkk.

Det er en ny og staselig sjef. Jeg har ikke sett denne tiuren tidligere.
Litt lysere og kamera går over fra infra til naturlig lys.

Tilting av halevifta mot der røya er er ganske typisk.

I bakgrunnen skimtes tiuren med mye hvitt. Det er utrolig at sjefen aksepterer den andre så nært opp til røyene og med utslått halevifte, men trolig vet sjefen at han har ingenting å frykte.

Den nye sjefen har et mønster i halevifta som er lett å kjenne igjen. De eldre tiurene har en spissing av halevifta.
I motsetning til sjefen så mangler denne tiuren en spissing av halevifta. Midten er mye rettere enn sjefens.

Seks dager senere er nesten all snøen borte. Sjefen er på vei rett mot viltkamera. Her ser du at halevifta er spissere.