mandag 16. juli 2012

Otersteinen ved Storsjøen i Rendalen


Otersteinen en en utrolig stor stein som står like ved siden av fylkesvei 607 på østsiden av Storsjøen i Rendalen.
Et menneske blir ganske liten ved siden av denne store steinen.
Otersteinen består av øyegneis og kommer trolig fra fjellet bak.

Otersteinen har opprinnelig vært en granitt, en magmatisk bergart som blant annet består av mineralene kvarts og ulike former for feltspat.


En gang for mange hundre millioner år siden har denne granitten blitt trykket og presset hardt sammen. Dette har ført til at de ulike mineralkornene har lagt seg i ulike lag. Deretter har disse lagene sprukket opp i mindre biter. Disse bitene ser vi i dag som feltspat i steinblokka.