lørdag 29. september 2012

Elglokk i Tokke 20.sept 2012

Elgoksen kom opp på en liten høyde like under meg.

Flere ganger var den på vei bort, men jeg lokket den mot meg igjen.
Etter en times iherdig lokking med litt oksegrynt kom denne 5-taggeren.

Den startet en kvisting av denne unge grana.

Så gikk den over til et bjørketre og satte i gang med samme prosess her.

En stund gikk den rundt med en bjørkekvist i geviret. Hadde oksen hos meg i nesten en time.

torsdag 27. september 2012

En 9-tagger elgokse

En ny elgokse passerer ved viltkamera.

Den er trolig litt usikker pga ir-blitsen. Ei vanndråpe ligger på linsa etter det voldsomme regnværet.

Elgoksen har 5-tagger på høyre side og trolig 4 tagger på venstre.

lørdag 22. september 2012

Flere elg ved viltkameraet

I dag lokket jeg denne flott 8-taggeren, som dessverre fikk lukten av meg og forsvant.
En 5-tagger snuser etter andre elg

Ei elgku med kalv passerer. Det har vært mye elgtrafikk den siste uka ved viltkameraet.

8-taggeren sjekker den samme plassen.

Elgku med tvillingkalver er ikke så vanlig lenger.

Enslig elgku

Enslig elgku. Trolig den samme.

En elgokse hører at jeg lokker 400m lenger framme og er på vei mot meg, men stopper.


lørdag 15. september 2012

Elgokser ved viltkameraet.

En 5-tagger på vei mot kamera.

Det er tydelig at IR- blitsen gjør elgen skeptisk.

Nokså sent kommer 8-taggeren.

Tre kvelder senere er den igjen på vei forbi kamera.

8-taggeren er lett å kjenne igjen på høyre øre.

søndag 2. september 2012

Bilder fra viltkamera

Dessverre sto kameraet litt ute av stilling. Dermed kommer ikke hele oksen med. Trolig en 8-tagger

Det har trolig passert minst to elgkuer med hver sin kalv i løpet av ei uke.

Denne kalven har en liten deformering (hakkete) i høyre øre. Det samme har 8-taggeren.

Kalven på dette bilder er den samme som over.
Viltkameraet står på et vilttråkk hvor det i løpet av høsten passerer mange dyr. Har også fått bilder av hjort på natta.