lørdag 23. februar 2013

Ulvens leveområder i Norge

Her er et kart som viser beiteområder for sau og tamrein i Hedmark i tillegg har jeg tegnet inn ulvesonen. Som kartet viser så finnes det knapt utmarksbeitende sau innenfor ulvesonen.
Dette er utviklingen av område avsatt til ulv i Norge. En liten gruppering i Norge har fått gjennom en sterk redusjon av dette området.

Ingen kommentarer: