lørdag 2. juni 2012

Rødstrupesanger og liten salamander

Var ute med noen elever 15. mai. Ei jente fant denne hunnsalamanderen i tredje Heitjenn.

20. mai var jeg ved Skottjern på Tromøya for å se etter rødstrupesangeren.

Den viste seg noen sekunder før den fløy inn i den tette buskvegetasjonen.

Ingen kommentarer: